This page is also available in: English (אנגלית)

פייסבוק (Facebook) מאפשרת הסתה כשמדובר בישראלים, אולם לא כשמדובר בפלסטינים – כך טוענים בארגון שורת הדין.

אנשי הארגון העלו שני עמודים פיקטיביים עם אותם תכנים, בהבדל אחד: בראשון פורסמה הסתה נגד יהודים, תחת הכותרת "לעצור את הישראלים", ובשני – נגד פלסטינים, תחת הכותרת "לעצור את הפלסטינים". בארגון מסרו כי דיווחו על העמודים להנהלת פייסבוק, וזו בחרה להסיר את העמוד נגד הפלסטינים ולהותיר את העמוד נגד הישראלים על כנו.

הרשת החברתית נימקה את ההחלטה להסיר את העמוד המסית נגד הפלסטינים בטענה שהוא מפר את הסטנדרטים הקהילתיים שלה, בעוד שבנוגע לעמוד נגד הישראלים טענה כי הוא לא מהווה הפרה.

העמודים הוקמו ב-28 בדצמבר ויום לאחר מכן פרסמו בהם אנשי שורת הדין חומרי הסתה זהים – בטקסט ובווידיאו. בעמוד נגד הישראלים הם כתבו כי "הציונים נוגסים בחלקי המדינה חלק אחר חלק והעולם שותק. נעצור אותם בכל דרך שנוכל", ובעמוד נגד הפלסטינים: "ישראל השלמה תחזור בקרוב לשליטת היהודים מידיו של האויב המוסלמי. נעצור אותם בכל דרך שנוכל".

בפוסט הבא בעמוד האנטי ישראלי נטען ש-"כיום יותר מתמיד, הצבא הציוני משתמש באלימות נגד ילדים פלסטינים. ילדים אלה ישחררו את פלסטין בדם ואש וישמידו את הפולשים הציוניים". בעמוד נגד הפלסטינים עלה פוסט דומה: "יותר ויותר חיילים בצבא הישראלי יודעים שקיים צורך להשמיד את האויב הערבי. אנחנו מוכנים למלחמה נגד האויב".

"מוות ליהודים" כן ו-"מוות לערבים" לא?

בפוסטים הבאים עלתה רמת ההסתה. בעמוד נגד הישראלים התפרסמה קריקטורה של קרוקודיל, שמדמה את ישראל למדינה אלימה, שבאה לבלוע את הר הבית, כשרק סכין פלסטינית הנעוצה בפיו של אותה חיה אימתנית עוצרת בעדה. מעל התמונה נכתב: "נקמה נגד האויב הציוני המאיים על הר הבית. מוות ליהודים"

מנגד, בעמוד האנטי פלסטיני הוצג צילומי תיעוד של אתרים רבים בהם רוססו כתובות גרפיטי מחתרתיות בסגנון תג מחיר, כמו "נקמה" ו-"נקמה בערבים". מעל התמונות נכתב: "נקמה נגד האויב הערבי. מוות לכל הערבים".