This page is also available in: עברית (Hebrew)

באוור נ’ המאווי מרמרה: בית המשפט לערעורים בוושינגטון (DC), ידון היום (ב’) בעתירה שהוגשה על ידי קורבן טרור אמריקאי המבקש לתפוס כלי שיט ששימשו ארגונים אסלאמיים ואנטי ישראליים בניסיון לפרוץ אתהסגר הימי שישראל הטילה על חופי רצועת עזה במאי 2010.

התיק, באוור נ’ המאווי מרמרה, הוגש בשנת 2011, אז התביעה ביקשה לתפוס 14 כלי שיט שצויידו באמצעות כספים שגויסו בארה”ב ע”י ארגונים אנטי ישראליים. כזכור, במאי 2010 מספר כלי שיט שבראשם הספינה הטורקית “המאווי מרמרה” ניסו לפרוץ את הסגר הימי על עזה. כתוצאה מהעימות בין צה”ל לבין הקיצוניים האסלאמיים על “המאווי מרמרה”, נהרגו תשעה קיצוניים אסלאמיים ונפצעו מספר לוחמי שייטת של צה”ל.

התובע, ד”ר אלן באוור, ביולוג אמריקאי, נפצע קשה בפיגוע התאבדות בירושלים בשנת 2002. ד”ר באוור טוען כי ארגון FGM ועוד מספר ארגונים אנטי ישראליים בארה”ב, גייסו כספים בארה”ב על מנת לצייד את כלי השייט במשט. התביעה טוענת כי ציוד כלי שייט המשמש לפעולות איבה נגד בת בריתה של ארה”ב, מפר את החוק הפדרלי.

התובע מבסס את התביעה על תקנה משנת 1794, באותה העת, לחמה ארה”ב מלחמת חורמה כנגד פיראטים באיים הקריביים. התקנה קובעת כי ציוד כלי שייט אשר ישמש לפעולת איבה כנגד מדינה ריבונית איתה ארה”ב נמצאת ביחסי שלום, הינו בלתי חוקי. התקנה מאפשרת תביעה אזרחית לשם תפיסת כלי השייט אשר צויידו בארה”ב למטרת פעולת איבה כנגד בנות בריתה של ארה”ב.

בתחילה, בית המשפט המחוזי דחה את תביעתו של ד”ר באוור. בהחלטתו קבע בית המשפט כי רק לתביעה הכללית, ולא לאזרח, עומדת הזכות לתפוס כלי שיט המשמשים נגד בעלי בריתה של ארה”ב. בערעור נטען כי בית המשפט הקודם לא לקח בחשבון במכלול השיקולים את סעיף השלל, שהינו חלק מהתקנה הימית, המאפשר לאזרח פרטי לתבוע בגינה.

הערעור הוגש ע”י עו”ד אשר פרלין, מהעיר הוליווד שבמדינת פלורידה ועו”ד ניצנה דרשן – לייטנר מישראל,

מייסדת ארגון זכויות האדם “שורת-הדין”. ד”ר באוור מסר כי “כאשר ראש התביעה בארה”ב סירב לפעול בעצמו, מימשתי את זכותי כאזרח אמריקאי, לתפוס את כלי השייט”.

עוד נכתב בערעור כי “מזה 200 שנה תקנת הניטרליות ועוד תקנות שלל שתוקנו לאורך השנים שהוכרו הן על ידי הקונגרס והן על ידי ביתי המשפט, אפשרו זכות עמידה של יחידים במקרים מעין אלו. בית המשפט הקודם טעה בקביעתו שהחוק שונה. ללא קשר, הקונגרס מעולם לא תיקן את תקנת השלל ואף בית משפט לא קבע כי תקנת הניטרליות אינה כוללת זכות עמידה של יחידים”.

זוהי תביעה ראשונה בה מתקיימת דרישה לתפיסת כלי שייט ששימשו את ארגון הטרור חמאס במסגרת המשט לעזה.