This page is also available in: עברית (Hebrew)

חברת פייסבוק סגרה בימים האחרונים עשרות דפים הקשורים לארגון החמאס. בין דפי הפייסבוק שנסגרו, בשל הפרת מדיניות החברה, דפים של ארגוני סטודנטים הקשורים לחמאס באוניברסיטאות הפלשתיניות השונות, דפים של התנועה האיסלאמית על שלוחותיה ועוד.

מוקדם יותר השבוע הגיש ארגון שורת הדין תביעה בניו-יורק נגד חברת פייסבוק בשם נפגעי טרור ישראלים אמריקניים ואמריקניים. התביעה הוגשה בטענה שפייסבוק מאפשרת לאנשי חמאס להשתמש בפלטפורמה של הרשת החברתית לצורך עידוד והסתה לביצוע מעשי טרור. זאת, למרות תלונות המוגשות לחברה ולמרות שהמידע על ההסתה הובא לידיעת החברה.

התביעה הוגשה לבית המשפט הפדרלי של דרום מדינת ניו-יורק בשם חמש משפחות נפגעי טרור. בין התובעים גם רחלי פרנקל, אמו של נפתלי פרנקל – אחד משלושת הנערים שנחטפו ונרצחו בידי אנשי חמאס לפני שנתיים. התובעים נשענים על החוק האמריקני נגד טרור.

עו”ד ניצנה דרשן לייטנר, יו”ר שורת הדין, אמרה כי סגירת דפי ההסתה הפלשתינים שנעשתה בימים האחרונים מוכיחה שפייסבוק אכן יודעת ויכולה לסגור ולנטר הסתה ואלימות באתרה. זאת, בניגוד לטענותיה עד היום כי היא אינה מסוגלת לעשות זאת.

“אנו מצפים מפייסבוק שתממש את מטרתה כרשת חברתית, ולא פחות חשוב מכך, כבעלת אחריות חברתית ולא פלטפורמה לטרור רצחני”, אמרה. לדבריה, לצעד זה של פייסבוק לא אמורה להיות השפעה שלילית על התביעה – אם זו אכן תאושר – וכי הפעולה שנקטה פייסבוק לסגירת הדפים מלאי ההסתה משרתת את התזה של התובעים שלפיה היה ביכולתה של פייסבוק למנוע מאנשי חמאס להשתמש בפלטפורמה שלה לעידוד טרור.