This page is also available in: עברית (Hebrew)

עתירה מנהלית שהוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד משרד החוץ ומשרד המשפטים מבקשת לחשוף האם המדינה מקיימת הליכי בוררות עם ממשלת איראן בכל הנוגע לשותפות בין המדינות בחברת האנרגיה הממשלתית קצא”א, ואם כן, באיזו מסגרת.

העתירה הוגשה על עו”ד ניצנה דרשן-לייטנר מארגון “שורת הדין”, שהגישה לשני המשרדים בקשה לגלות את המידע המבוקש לפי חוק חופש המידע, אך נתקלה בסירוב גורף. הנימוק לסירוב היה שרשות ציבורית יכולה לסרב לגלות מידע כאשר הוא עלול לפגוע בביטחון המדינה או בפרטיות, או שמדובר במידע שאין לגלותו על פי דין.

דרשן-לייטנר, המייצגת קורבנות טרור בהליכים משפטיים כנגד ממשלת איראן, מבקשת לממש החלטות בית משפט שפסקו פיצויים לטובת קורבנות הטרור. כאשר פנתה למשרד החוץ בניסיון להעביר את פסקי הדין לאיראן, נתקלה שוב בסירוב מוחלט, שגם קיבל גיבוי מבית משפט העליון. טענת משרד החוץ הייתה כי מכיוון שלישראל אין יחסים דיפלומטיים עם איראן, אין לנהל הליכים כנגד איראן במדינת ישראל. התוצאה האבסורדית, טוענת דרשן-לייטנר, היא שנפגעי טרור שזכו בהליכים משפטיים נגד איראן בחו”ל, אינם יכולים לאכוף בישראל את פסקי הדין שניתנו לטובתם.

העתירה המנהלית מבקשת לחשוף את מסמכי ההליכים המתנהלים על פי פרסומים שונים בין ישראל לבין איראן מאז 1985, בעקבות פיצול השותפות בין המדינות בחברת “טראנס אסיאטיק אויל”. החברה, שנרשמה, בשווייץ ב-1968, הובילה נפט מאיראן לנמל אילת, ומחזיקה בקצא”א (קו צינור הנפט מאילת לאשקלון). ב-1979, לאחר המהפכה האסלאמית באיראן ניתקה המדינה את כל קשריה עם ישראל והשותפות פורקה, והאיראנים תבעו את חלקם בה.