This page is also available in: עברית (Hebrew)

ניסוי שנערך על ידי ‘שורת הדין’ מעלה תהייה על המניעים העומדים מאחורי החלטת פייסבוק להוריד דפים בעיתיים מהרשת החברתית. שני דפי פייסבוק נפתחו במקביל כאשר באחד הסתה נגד יהודים ובשני הסתה נגד פלסטינים. לשניהם הועלו במקביל פוסטים מסיתים בעלי תוכן זהה. אבל רק אחד מהם הורד לאחר שדווח עליו לפייסבוק.