This page is also available in: עברית (Hebrew)

ארגון שורת הדין, המייצג קרבנות טרור בבתי משפט בארץ ובעולם, הגיש היום (יום ד’) עתירה לבג”ץ, בשם המשפחות השכולות, כנגד לראש הממשלה, בנימין נתניהו ושרי הקבינט בגין ההסכם עם טורקיה באשר לסעיף, בהרחקתם של מנהיגי החמאס מטורקיה ו/או מיצוי הדין עימם, ובהפסקת כל תמיכה טורקית בחמאס.

ואלה נימוקי העתירה: ההסכם, באופן בלתי סביר לחלוטין, מאפשר לחמאס לשמר מטה רשמי שלו בשטח טורקיה, ומונע את גירוש מנהיגי החמאס מאדמתה ו/או מיצוי הדין עימם. בכך נמנע ההסכם מלתת התייחסות אפקטיבית לקשר ההדוק שמקיימת טורקיה עם ארגון הטרור חמאס, אשר שם לו למטרה לרצוח את אזרחי מדינת ישראל על בסיס קבוע בעשרות השנים האחרונות, ולתמיכת טורקיה בארגון זה”.

בעתירה נכתב כי: “ההסכם מחמיץ לחלוטין את ההזדמנות שנתגלגלה לישראל עתה להגביל במעט את פעילות הטרור הרצחנית אשר מתוכננת ומונהגת מאדמת טורקיה, ולעשות צדק עם קורבנות הטרור. ההסכם מתעלם בדבר ההשלכות הביטחוניות, ההרתעתיות, והאנושיות של כל אלו, באופן בלתי סביר ובלתי מתקבל על הדעת.

“כדי להשקיט את הרוחות מהכניעה המוחלטת של ההסכם לטרור, מבהירים בממשלת ישראל, כי טורקיה התחייבה שלא לאפשר פעילות צבאית של ארגון החמאס בשטחה, ואילו המפקדה שתישאר הינה ההנהגה הפוליטית של הארגון בלבד. ואולם, ההפרדה בין מעשי הפיגועים של החמאס – בין פעילות הזרוע הצבאית שלו, שלא תורשה לפעול על אדמת טורקיה, לבין היחסים שמנהלת ממשלת טורקיה עם נציגי חמאס – הידועים כזרוע המדינית של החמאס, משוללת כל בסיס עובדתי ומשפטי, מנוגדת למוסכמות עבר, ובלתי סבירה לחלוטין”- כך צויין בעתירה.

כאמור, במסגרת ההסדר הסכימה טורקיה לאסור על החמאס לבצע פיגועים משטחה כנגד ישראל (בהנחה שיש צורך, או משמעות כלשהי להסכמה חוזית על עניין כזה, הנוגד כל חוק בינלאומי ומדינתי), עם זאת, הארגון יורשה להמשיך את פעילותו באיסטנבול, וטורקיה אף תמשיך ותקיים יחסים דיפלומטיים עם ארגון הטרור.

כזכור עוד באותו היום בו התחייבה טורקיה לאסור על החמאס ביצוע פיגועים משטחה, דווח כי נשיא טורקיה, רג’יפ טאיפ ארדואן, קיים פגישה מתוקשרת עם מנהיג החמאס חאלד משעל, באיסטנבול, בה הבהיר, כי לא תהיה להסכם עם ישראל כל השלכה כלפי יחסי טורקיה וחמאס, והם ישארו כמקודם.

בעתירה נכתב כי: “שיחלוף הזמן לא ניתן יהיה להשיב את הגלגל אחורנית; הואיל ומדובר בעניינים היורדים לשורש מדיניותה הבטחונית של מדינת ישראל; הרי שעניינה של עתירה זו דחוף ביותר, ומתבקש צו על תנאי ודיון דחוף בעתירה”.

יו”ר ארגון שורת הדין, ניתנה דרשן לייטנר: “ההסכם שנחתם עם טורקיה הינו הסכם פשרה שאינו מתקבל על הדעת. ועל כן על שרי הקבינט וראש הממשלה להתנגד לכל הסכם פיוס עם טורקיה שאיננו כולל סגירה של כל פעילות החמאס בטורקיה וגירוש מנהיגיו מעל אדמתה. עליהם להתנגד לכל הסכם אשר אינו כולל הפסקת תמיכה טורקית – פוליטית וכספית – בארגון החמאס. בלא עמידה על תנאים אלו, חתימה על הסכם עם טורקיה תמסד יותר את פעילותם של ארגוני הטרור ותעצים את ההכרה בהם. ללא עמידה על תנאים אלו ישראל תשלח מסר לכל מדינות העולם, לפיו היא מוכנה להיות בקשרים ויחסים עם מדינות המארחות ארגוני טרור רצחניים בשטחם, תומכים בהם ומממנים אותם”.