This page is also available in: עברית (Hebrew)

הלחץ עושה את שלו. לאחר תביעת מיליארד הדולר שהגישו משפחות של אזרחים אמריקנים שנפגעו מפיגועים שביצעה תנועת חמאס נגד פייסבוק, החברה סגרה אתמול עשרות דפים של ארגון חמאס ושל אישים בכירים ובעלי תפקידים בארגון.
בין הדפים שנסגרו נמצאים עמודי הפייסבוק של התנועה האיסלאמית בכלל מחוזות הגדה, דף החדשות “אמאמה” ודפי תאי הסטודנטים האיסלאמיים של אוניברסטיאות אל־נג’אח, ביר זית, אל־קודס, חברון, בית לחם ועוד. נוסף על כך הזהירה הנהלת פייסבוק עשרות פעילים המנהלים את העמודים הללו.
כזכור, התביעה הוגשה בתחילת השבוע באמצעות ארגון “שורת הדין”. לדבריה של עו”ד ניצנה דרשן־לייטנר, יו”ר ארגון שורת הדין, “סגירת הדפים היא ההוכחה לכך שפייסבוק אכן יודעת ויכולה לסגור ולנטר הסתה ואלימות באתרה, זאת בניגוד לטענותיה עד היום כי אין ביכולתה לעשות זאת”.