This page is also available in: עברית (Hebrew)

ארגון שורת הדין שלח היום (שני) מכתב התראה לחברת פייסבוק. במכתב נטען כי הרשת החברתית מספקת שירותים לשרים בממשלת אירן ובכך מפרה את הסנקציות האמריקאיות על אירן.

לאחרונה פורסם ש-15 שרים בממשלת אירן פתחו חשבון ברשת החברתית הפופולארית למרות שהרשת החברתית סגורה בפני אזרחי אירן. השרים עושים זאת באמצעות שרתים מתווכים. פייסבוק הינה חברה אמריקאית שמשרדיה הראשיים נמצאים בפאלו אלטו, קליפורניה, ובכך כפופה לחוק האמריקאי.

על פי הדין האמריקאי, מתן שירותים לאירן או לשרים בממשלת אירן הם הפרה של הסנקציות האמריקאיות. גם על פי הדין  הפלילי בארה”ב, תמיכה באירן התומכת בארגוני טרור מוכרזים, כגון חמאס וחיזבאללה, הם עבירה על החוק.

במכתב שנשלח מטעם יו”ר ארגון שורת הדין, עו”ד ניצנה דרשן-לייטנר, הובהר, כי במקרים אחרים, ארה”ב העמידה לדין אנשים וארגונים שסיפקו שירותים לארגוני טרור.

במקרה אחד, איש עסקים מניו יורק שסיפק תקשורת לווינית לרשת אל מנאר, הטלויזיה של חיזבאללה, קיבל עונש מאסר של חמשה וחצי שנים בגין כך. במקרה אחר, פסק בית המשפט העליון של ארה”ב, כי ארגון משפטנים מאוניברסיטת הארוורד, שסיפק שירותי ייעוץ בחינם למורדים הטמילים בסרי לנקה שהוכרזו ע”י הממשל האמרקאי כארגון טרור, עבר על הדין הפלילי של סיוע לארגון טרור.

כן הובהר, כי במקרים רבים, פסקו בתי המשפט הפדרליים בארה”ב מאות מיליוני דולרים כנגד ארגונים אמריקאים ובכירים בארגון בגין תמיכתם בטרור, ורבים מארגונים אחרים מוצאים עצמם מתגוננים כנגד תביעות ענק שהוגשו נגדם נפגעי טרור בגין סיוע לארגון טרור. מכאן, נטען במכתב, כי אספקת שירותים של מדיה חברתית הניתנים על ידי פייסבוק ל-15 השרים האירנים הינה עבירה על החוק האמריקאי, ומטילה אחריות פלילית ואזרחית על פייסבוק.

עו”ד ניצנה דרשן לייטנר הסבירה כי “הסנקציות המוטלות על אירן אוסרות באופן חד משמעי על כל ישות בארה”ב לספק שירותים לממשלת אירן או למי מנציגיה. פסק הדין של בית המשפט העליון בארה”ב קבע, כי לא ניתן ליתן כל סיוע מכל מין וסוג שהוא לארגון טרור או למדינה תומכת טרור. אם בפייסבוק חושבים שהם מעל לחוק, הרי שעכשיו הם הוזהרו כי הם עלולים לשאת באחריות נזיקית ופלילית למעשיה של אירן ושלוחותיה בגין סיוע לטרור. אין אדם או ארגון בארה”ב שאינו כפוף לסנקציות האמריקאיות נגד אירן, או לחוק האמריקאי, לרבות הרשת הפופולרית”.