This page is also available in: עברית (Hebrew)

המאבק על עמונה. שלושת שופטי בית המשפט העליון נאור, חיות ומלצר בשבתם כבג”צ נעתרו היום לבקשת המדינה לדחות את הריסת עמונה ב-45 יום.

מוקדם יותר היום, עוד התעללו השופטים בתושבי הישוב, כשדרשו מחדש התחייבות כתובה ללא תנאי כי יתפנו מהישוב ללא מאבק, גם אם המתווה להעברת הישוב לגבעה סמוכה יידחה.

בהכרעת הדין כתבו השופטים: “הבקשה שלפנינו הינה להארכת מועד לקיומו של פסק דין למימוש צווי הריסה ביישוב עמונה. במסגרת זו איננו נדרשים ואיננו יכולים לדון ולהכריע בחוקיות המתווה לדיור חלופי שהוצג לתושבי עמונה. אף איננו מביעים כל עמדה באשר להיתכנות המשפטית של בנייה על חלקה מס’ 38, ועל הפעולות שנעשו בשטח. החלטתנו הנוכחית מתמקדת בשאלה אם יש מקום להיעתר לבקשה לדחות את מועד ביצוע פסק הדין, על יסוד נימוקיה והתגובות לה.”

בכך למעשה פוטרים את עצמם השופטים מאחריות למקרה שהמדינה תחזור בה או יימצא פגם חוקי במתווה שהוסכם עם התושבים.

ניתן היה לדחות את הבקשה

השופטים מתחו ביקורת על המדינה שהגיעה ב’דקה ה-90′ וביקשה דחייה: “על פי שורת הדין, שימוש בסמכות להאריך מועדים שנקבעו בפסק דין ייעשה רק במקרים חריגים כדי למנוע אי צדק משווע. בענייננו, כמו בבקשה הקודמת לארכה, גם הבקשה הנוכחית להארכת מועד מלווה בנימוק כי מסיבות שונות (שלא הובהרו עד תום בבקשה) לא הספיקה המדינה להשלים מציאת פתרונות מגורים לכלל תושבי עמונה. נימוק זה לאו נימוק הוא.” קבעו השופטים.

“למדינה ניתנה כזכור שהות ניכרת של שנתיים למימוש צווי ההריסה. שהות זו מבטאת איזון בין כלל השיקולים הרלוונטיים, שבכללם הרצון לאפשר למדינה ולתושבים להיערך לפינוי כיאות. על המדינה היה לפעול להשלמת כלל הפעולות הדרושות למימוש צווי ההריסה, והעובדה כי היא בחרה ברגע האחרון לנסות להכשיר פתרונות המעוררים עתה קשיים משפטיים כאלה או אחרים, אינה בגדר שינוי נסיבות המצדיק, כשלעצמו, לשנות את המועד שנקבע בפסק הדין.

“יתר על כן, המדינה הודיעה בגדרי בקשתה כי למרבית המשפחות שלא היו אמורות לעבור מלכתחילה לחלקה מס’ 38 כבר נמצאו למעשה פתרונות זמניים למגורים במקומות אחרים. בנוסף לכך, לא הובהר מדוע פתרונות דומים אינם אפשריים ביחס ליתר תושבי היישוב. בהקשר זה יוזכר גם כי המדינה חזרה על עמדתה, שלפיה היא ערוכה לפינוי במועד שנקבע בפסק הדין, אם תידחה בקשתה הנוכחית להארכת מועד.”

בעקבות כך כתבו השופטים, כי “במכלול נסיבות אלה, ניתן היה לדחות את הבקשה ולקבוע כי המועד לביצוע פסק הדין יישאר המועד שנקבע בו. כל מה שנעשה עתה יכול היה להיעשות זה מכבר. עם זאת, בעקבות מאמצים שנעשו בעת האחרונה להגיע לפתרון מוסכם, אף שבאיחור ניכר, יש עתה התחייבות לפינוי בדרכי שלום ובלא עימות והתנגדות במועד הנדחה שנתבקש. התחייבות זו הינה בלתי-מותנית, ולפיכך אנו נעתרים לפנים משורת הדין לבקשה וניתנת ארכה קצרה של 45 יום לביצוע פסק הדין (דהיינו עד ליום 8.2.2017).

“זוהי ארכה סופית ואחרונה שאינה מותנית במציאת פתרון חלופי כזה או אחר. לעניין זה נזכיר כי אף המדינה עצמה הדגישה בבקשתה כי “גם אם המתווה עליו סוכם לא ימומש עד תום תקופת הארכה המבוקשת כעת, באופן מלא או חלקי, הדרג המדיני הבהיר כי לא תתבקש ארכה נוספת לביצוע פסק הדין”.

האחריות מוטלת על ראש הממשלה

בעקבות הדחייה אומרים במטה עמונה: “עכשיו, האחריות כולה מועברת אל המדינה ואל ראש הממשלה בנימין נתניהו שהתחייבו להקים בארבעים וחמישה הימים הקרובים בתים לתושבי עמונה על ההר, ולשמר את הישוב. הכדור בידיים שלהם”