This page is also available in: עברית (Hebrew)

אחרי שבית המשפט בניו יורק פסק כי הרשות הפלסטינית תצטרך לשלם פיצויים לנפגעי טרור בישראל בגובה מאות מיליוני דולרים, מחלקת המדינה במשרד המשפטים האמריקני קראה לבית המשפט לשקול מחדש את החלטתו בנוגע לגובה הפיצויים ולהתחשב באינטרסים של מדיניות החוץ האמריקנית. “ההחלטה עלולה להביא לקריסת הרשות הפלסטינית”, טוענים בממשל האמריקני.

בחודש פברואר האחרון קבע בית המשפט בניו יורק כי הרשות הפלסטינית ואש”ף אחראים לשישה פיגועים שאירעו בשטח ישראל. לאחר יותר מעשור של דיונים פסק בית המשפט כי הרשות תפצה את התובעים, עשר משפחות של אזרחים אמריקנים שנפגעו בפיגועים בירושלים, בכ-218 מיליון דולרים. אך סכום הפיצויים זינק בהתאם לאמור בחוק “נפגעי הטרור” הקיים בארצות הברית ל-655 מיליוני דולרים.

אולם מאז אתמול (שני) מנסה הממשל האמריקני לשנות את ההחלטה. מחלקת המדינה הגישה תצהיר ובו קריאה לבית המשפט להתחשב בשיקולים הנוגעים לעתיד הרשות הפלסטינית ולאינטרסים האמריקנים באזור. בתצהיר, עליו חתום אנתוני בלינקן, סגנו של מזכיר המדינה ג’ון קרי, הובהר כי אין בדברים בכדי לערער על החלטת בית המשפט ועל זכותם של קורבנות הטרור לפיצוי הולם, אלא רק לשקול מחדש את הסכומים.

“פגיעה באינטרס האמריקני באזור”

תחת הכותרת “פגיעה בניסיונות להשגת שלום באזור”, נימק המסמך של בלינקן את הדברים בכך שסכום הפיצויים עלול להביא לקריסה ולהתמוטטות כלכלית של הרשות הפלסטינית על מוסדותיה, כך שלא תוכל לספק שירותים לתושביה. “הוואקום השלטוני שייווצר יחזק קבוצות פלסטיניות אלימות וירחיק את פתרון שתי המדינות באזור ויפגע באינטרס האמריקני”, טען.

הממשל האמריקני: “הרשות עלולה לקרוס”
הממשל האמריקני: “הרשות עלולה לקרוס” צילום: רויטרס
בלינקן הוסיף כי הדבר עלול גם להביא לפגיעה קשה ביציבות הביטחונית באזור, זאת בשל פגיעה בערוצים הביטחוניים הקיימים בין הרשות הפלסטינית וישראל. סגנו של קרי התייחס גם למצב ההומניטרי השורר בשטחים שבשליטת הרשות – שעלול להידרדר עוד יותר עם יישום ההחלטה.

המשפחות: לפרוס הפיצוי לתשלומים

הפסיקה האמריקנית בחודש פברואר שמה קץ לדיונים משפטיים הממושכים בהם לקחו חלק המשפחות בסיוע ארגון “שורת הדין”. ההחלטה קבעה כי הרשות סיפקה סיוע חומרי לטרוריסטים לצורך ביצוע הפיגועים. הצהרת מחלקת המדינה באה על רקע ההערכה כי היא תוביל לתביעות נוספות נגד הרשות הפלסטינית.

במקביל, המשפחות הודיעו כי הן מוכנות להתפשר ולפרוס את גובה הפיצויים לתשלומים חודשיים קבועים. “זה פתרון מאוד מעשי שיבטיח את העברת הכסף לאורך זמן ואת ביצוע פסק הדין מבלי לפגוע ביכולת הרשות להמשיך ולתפקד”, הסבירו המשפחות.