This page is also available in: עברית (Hebrew)

September 3, 2015

ארגון שורת הדין הישראלי, מפציר בפני חברת ג’נרל אלקטריק (GE), הנסחרת בבורסה האמריקאית, לבטל את הסכמי העבודה שלה עם ארגון העובדים יונייטד אלקטריקל (UE), זאת בגין תמיכתו המוצהרת של ארגון העובדים בחרם נגד ישראל ובתנועת ה-BDS.
במכתבה, מזהירה שורת הדין את ג’נראל אלקטריק, חברת הענק הבינלאומית הממוקמת בקונטיקט, שיישום מדיניות ה-BDS “עלול לגרום לאחריות פלילית ואזרחית חמורה” לחברה ולנושאי המשרה בה.
כמו כן, מובהר במכתב כי “שורת הדין תנקוט בכל הצעדים החוקיים על מנת להבטיח שג’נרל אלקטריק אינה עוסקת בהובלה, קידום או הסתה לחרם על מדינת ישראל, על יצרנים ישראליים, חברות, מוצרים, או שירותים מישראל, כולל האפשרות להגיש תביעה משפטית בלא הודעה נוספת”.
יו”ר תנועת, ניצנה דרשן-לייטנר אמרה כי “ג’נרל אלקטריק, הידועה ברחבי העולם בשל מוצריה ושירותיה האיכותיים, עלולה לסכן את המוניטין שלה בעקבות התרועעות עם קבוצה חסרת אחריות זו, אשר מעודדת באופן בוטה מלחמה כלכלית אנטישמית נגד ישראל ויצרניה”.
כזכור ארגון העובד ים יונייטד אלקטריקל, קרא לארצות הברית להפסיק את סיועה לישראל וכן לתמוך ב”הסדר שלום על בסיס של הגדרה עצמית לפלסטינים” וכן על בסיס זכות השיבה. ההחלטה, לדברי האירגון, נועדה ללחוץ על ישראל “לסיים את האפרטהייד שלה על הפלסטינים, ממש כשם שטקטיקה דומה סייעה לסיים את האפרטהייד הדרום אפריקאי בשנת 1980”.