This page is also available in: עברית (Hebrew)

בלי אחריות פלילית ואזרחית

על פי ההסכם, ישראל לא תישא באחריות בכל תביעה, אזרחית או פלילית, שמוגשת במערכת המשפט הטורקית, בין אם על ידי הרשויות עצמן, בין אם על ידי תובעים פרטיים או “כל ישות משפטית טורקית”, לשון ההסכם.
נגד ההסכם הוגשו שלוש עתירות, בהן עתירה של משפחתו של דני גונן ז”ל שנרצח בפיגוע ירי בקלנדיה סמוך לירושלים ועתירה של ד’ פ’, לוחם שייטת במילואים.
ההסכם בין ירושלים לאנקרה נחתם בניסיון להשיב את היחסים הדיפלומטיים של שתי המדינות לקדמותם, זאת לאחר עצירת משט המרמרה שניסה להגיע לחופי עזה ונעצר על ידי חיל הים.
יו”ר ארגון שורת הדין ניצנה דרשן לייטנר הגיבה לפרטיםפ שנחשפו ואמרה כי “זה אירוני שממשלת ישראל מציינת היום 40 שנה לאנטבה, ובד בבד מתנצלת על המאוי מרמרמה. אין שום הבדל בין מעשה הגבורה של חיילי צה”ל על המאוי מרמרה, לבין מעשה הגבורה של חיילי צה”ל באנטבה. אנחנו מתחילים להאמין לעולם, שחיילי צה”ל מבצעים פשעי מלחמה ושישראל צריכה לשלם על כך. אסור לנו להתעלם מטורקיה המממנת את הטרור. שורת הדין תוסיף להילחם במימון החמאס שבא מכיוון טורקיה שגורם למוות, כמו שני הפיגועים האחרונים, גם אם ממשלת ישראל עוצמת את עיניה”.