This page is also available in: עברית (Hebrew)

קרן רוקפלר בשירות ה־BDS. מאות אלפי דולרים הועברו לארגוני ה־BDS על ידי הקרן הפילנתרופית מארה”ב, כך טוען ארגון שורת הדין. במכתב חריף ששלח הארגון ביום שני האחרון לקרן, נכתב כי היא שותפה לדבר עבירה בשל מימון שהיא מעניקה ביודעין לארגונים התומכים באופן מוצהר ופומבי ב־BDS.

הקרן, השייכת למשפחת רוקפלר, תורמת סכומים גבוהים במיוחד למוסדות שונים בארץ ובעולם, וכן – כך נטען – תורמת כספים רבים לארגוני זכויות אדם ישראליים ופלשתיניים התומכים באופן מוצהר בתנועת ה־BDS. כך, לפי שורת הדין, ב־2015 תרמה הקרן כספים לארגונים הבאים, התומכים ב־BDS: 140 אלף ד’ ל־Jewish Voice for Peace; ארגון “זוכרות” קיבל 20 אלף ד’; לארגון American Friends Service Committee’s Israel Program ניתנו 50 אלף ד’; ולארגון AL־SHABAKA, המקושר לראש תנועת החרם עומר ברגותי, נתרמו 100 אלף ד’.

“פעילות תנועת ה־BDS היא בלתי חוקית ומפלה על בסיס לאום, גזע ודת”, צוין במכתב, “מימון ארגונים אלה התומכים ב־BDS מעלה שאלות חוקיות קשות באשר להתנהלות קרן רוקפלר. אנו, ארגון שורת הדין, ממליצים שקרן רוקפלר תשקול בשנית את תמיכתה הכלכלית בארגוני שנאה אלה התומכים ב־BSD”. עוד נכתב כי “תמיכה בארגוני BDS יכולה לשים את הקרן, את מנהלה ואת חבר הנאמנים שלה בסכנה פלילית וכלכלית”.

יו”ר שורת הדין, עו”ד ניצנה דרשן־לייטנר, הוסיפה: “קשה לי עוד יותר להבין איך ילדים של אבא כל כך מכובד יכולים להרשות לעצמם ששם הקרן שהיא מורשת אביהם תהיה מעורבת בפעילות גזענית ומפלה… ארגון שורת הדין לא יהסס לנקוט צעדים משפטיים נגד ארגונים אלה והמממנים שלהם אם הם ינסו לעשות או לבצע כל חרם שהוא על ישראל”.

מקרן רוקפלר נמסר, בין השאר: “בעוד הקרן אינה תומכת בקריאה ל־BDS, אנו עומדים מאחורי כל הארגונים אשר נתמכים על ידי הקרן ואשר פועלים למען עתיד של צדק ושלום עבור ישראלים ופלשתינים”.