This page is also available in: עברית (Hebrew)

ארגון שורת הדין פנה הבוקר (ראשון) לראש הממשלה ושר התקשורת, בנימין נתניהו, בדרישה להפסיק מיידית את הקצאת התדרים לרדיו והטלוויזיה הפלסטיניים, עקב שידורי ההסתה לרצח ישראלים ויהודים.

על פי מכתב, שנשלח על ידי עו”ד ניצנה דרשן-לייטנר יו”ר ארגון שורת הדין, הקצאת התדרים נעשתה מטעם ממשלת ישראל לפי הסכמי אוסלו, אך הטלוויזיה והרדיו משתמשים בהם לעידוד גל הטרור הנוכחי ולהסתה לרצח.

ההסתה לרצח היא הפרה של התחייבויות הרשות הפלסטינית על פי הסכמי אוסלו, היא מהווה עבירה של הסתה לרצח עם לפי המשפט הבינלאומי, ונעשית בפועל באחריותה של ממשלת ישראל. אם הממשלה לא תפסיק את הקצאת התדרים לאלתר, מאיים הארגון בפניה לבג”צ.

במכתב נאמר, כי חלק ניכר של ההסתה לרצח בגל הטרור האחרון מגיע ישירות ממנהיגים פלסטינים, ומשודר במסגרת הרדיו והטלוויזיה הרשמיים של הרשות הפלסטינית. הסתה זו מילאה וממלאת תפקיד מרכזי בעידוד התקפות הטרור. כך למשל מוראד אדעיס, המחבל הפלסטיני בן ה-16 שרצח את דפנה מאיר בביתה בעתניאל בינואר השנה, העיד כי תמונות שראה בטלוויזיה הפלסטינית הניעו אותו לבצע את הפיגוע הנורא.

מאחר ותדרי השידור הוקצו לרשות הפלסטינית בהתאם לנספח III להסכמי אוסלו, ומאחר והרשות הפלסטינית מפרה את התחייבותה על פי אותם ההסכמים ומעודדת הסתה לרצח, אין זה סביר שממשלת ישראל תמשיך להקצות את התדרים, כי אז היא אחראית בפועל לשידורי ההסתה.

עוד נטען במכתב, כי ההסתה בשידורי הטלוויזיה הפלסטינית נכנסים לתחומי ההגדרה של הסתה לרצח עם, וכבר היו בעבר הרשעות לפי הדין הבינלאומי של מסיתים לרצח עם. הטריבונל הצבאי הבינלאומי בנירנברג דן למוות את יוליוס שטרייכר, מייסד ועורך של כתב העת האנטישמי הידוע לשמצה ‘דר שטרימר’, לאחר שהרשיע אותו בהסתת העם הגרמני לרדיפות אחר היהודים בגרמניה. ואילו בטריבונל הבינלאומי שהוקם ברואנדה, הועמדו לדין ראשי הטלוויזיה והרדיו בגין פשעי מלחמה של הסתה לרצח במהלך מלחמת האזרחים שהתרחשה שם. על האחראים הוטלו עונשי מאסר של עד שלושים שנה.

לדברי יו”ר ארגון שורת הדין “לא יעלה על הדעת, שממשלת ישראל תמשיך להקצות תדרים לטלוויזיה ולרדיו הפלסטינים, ואלה יסיתו לרצוח יהודים. ברואנדה, ראשי הטלוויזיה והרדיו אשר קראו להסתה לרצח עם, הורשעו בפשעי מלחמה, ובישראל ממשלת ישראל מתעלמת ואינה נוקטת בצעדים הברורים מאליהם למניעת הסתה זו. בארה”ב ובאירופה קהילות יהודית נלחמו בהצלחה לסגירת שידורי הסתה מוסלמים ברדיו ובטלוויזיה, ורק בישראל נותנים לזה להימשך. על הממשלה לאמץ מדיניות של אפס סובלנות להסתה לרצח יהודים ולהפסיק את הקצאת התדרים לאלתר”.