This page is also available in: עברית (Hebrew)

ממשלת ישראל טוענת כי שידורי ההסתה של הטלוויזיה הפלשתינית הינה אחד הגורמים העיקריים המחוללים את גל טרור “הבודדים”.
מקרה הרצח דפנה מאיר ז”ל, שנרצחה בפתח ביתה על ידי נער פלשתיני, תושב אחד הכפרים השכנים לעתניאל. הנער, בן 16, מהווה הוכחה לטענה זו לאחר שהנער הודה כי צפה בשידורי הטלוויזיה הפלשתינית ולאחר מכן יצא לרצוח את האמא לשישה.
“פעם ראשי ההסתה היו במסגדים, היום הם עומדים בראש השידורים של הטלוויזיה הפלשתינית” אומרת ניצנה דרשן לייטנר, יו”ר ארגון “שורת הדין”, ומארגנת תביעה בבית המשפט הבינלאומי בהאג בגין הסתה של הרשות הפלשתינית לרצח יהודים, “מי שמבקש לעצור את הטרור, בישראל ובעולם כולו, יצטרף לתביעה בבית המשפט הבינלאומי בהאג”.