This page is also available in: עברית (Hebrew)

האם משרד האוצר ישפה בנקים שיממנו ארגוני טרור? לערוץ 20 נודע כי משה כחלון עמל בימים אלו על גיבוש פתרון לבעיית ניתוק בנקים ישראליים מהרשות הפלשתינית. הסיבה: הבנקים הישראליים חוששים להיחשף לתביעות של נפגעי טרור על סיוע במימון לארגוני טרור.

הכל החל עם הודעת בנק הפועלים ובנק דיסקונט על רצונן לנתק את קשריהם עם בנקים ברשות הפלשתינית. לדברי הבנקים, הקשר חושף אותם להליכים משפטיים בגין סיוע למימון טרור. כספים שמגיעים לרשות – גם בשטחי איו”ש בהם שולט אש”ף וגם בשטחי רצועת עזה בהם שולט חמאס – מועברים לפעילי טרור. הבנקים הפלשתיניים מעבירי מדי שנה תגמולים למחבלים הכלואים בישראל ולבני משפחותיהם, סיוע כספי למשפחות מחבלים מתאבדים ותשלומי משכורות לפקידי משטר חמאס בעזה.
במכתב שנשלח על ידי יו”ר “שורת הדין”, עו”ד ניצנה דרשן-לייטנר, נמסר לשר האוצר כחלון כי “כל עידוד או תמיכה שיינתנו על ידי המדינה, על ידי משרד האוצר, על ידך, או על ידי מי מטעמך, לכל בנק ישראלי או בינלאומי, להמשיך את ההתקשרות עם הבנקים הפלשתיניים, על אחת כמה וכמה, כל הבטחה לשיפוי כהגנה מפני תביעות נגד טרור, עלולים להביא את הנוגעים בדבר לידי הפרת הוראות חוק לרבות חוק איסור ממון טרור, חוקי איסור הלבנת הון, חוק מאבק בארגוני פשיעה, ופקודת מניעת טרור, כמו גם החוק האמריקאי נגד טרור”.

דרשן-לייטנר התריעה כי הפרות חוק אלו יחשפו את הבנקים לתביעה אזרחית מצד נפגעי טרור ובני משפחותיהם. מלבד זאת, הדבר מהווה הפרת המחויבות הבינלאומית של מדינת ישראל לאמנה הבינלאומית למניעת מימון הטרור, מ-1999.

יש לציין כי בתביעה של משפחות נפגעי טרור בשנה שעברה פסק בית המשפט הפדרלי בארה”ב לטובת משפחות מחבלים 65.5 מיליון דולרים וקשר . החלטת חבר המושבעים התבססה בין היתר על מסמכים מטעם הרשות הפלשתינית עצמה, לפיהם הרשות הפלשתינית ואש”ף משלמים באופן שיטתי וקבוע משכורות למחבלים שביצעו פיגועי טרור, ולמשפחות מחבלים שביצעו מעשים אלו. העברות אלו בוצעו על ידי הבנקים הפלשתיניים.

בהתאם לחוק האמריקאי, כל תמיכה בארגון טרור מהווה “מתן תמיכה חומרית או משאבית” לארגון טרור, דבר העולה לכדי עילה לתביעה פלילית או אזרחית בארה”ב. ואכן, בנקים רבים כבר נתבעו בתביעות ענק בארה”ב בגין אותן עבירות אמורות, וכנגד חלקן התקבל פסק דין.

“המשך ההתקשרות עם הבנקים הפלשתיניים תוכל להיעשות אך ורק תחת התחייבות ברורה ומפורטת של הבנקים הפלשתיניים לחדול מהעברות כספים לגורמי טרור, לרבות אסירים פלשתינים, משפחות מחבלים מתאבדים, או נושאי משרה מטעם החמאס בעזה. כל התקשרות אחרת מנוגדת לדין”, הבהירה דרשן-לייטנר.

ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה.