This page is also available in: עברית (Hebrew)

הניסיון להביא את אחת מקרנות הפנסיה הגדולות בארה”ב להחרמה של מדינת ישראל כשל בעקבות התערבות משפטית של ארגון “שורת הדין”.

מספר בעלי מניות בחברת TIAA-CREF (Teachers Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund) הפעילים בתנועת ה-BDS  (חרם, הימנעות מהשקעות וסנקציות כנגד ישראל) יצאו במכתב דרישה לחברה להפסיק את אחזקותיה של החברה בישראל.

לפי תקנון החברה הדרישה הייתה אמורה להעלות להצבעה מול בעלי המניות בחברה בפגישתם בצפון קרוליינה ביולי הקרוב.

חברת TIAA-CREF  היא אחת מקרנות הפנסיה הגדולות בארה”ב המנהלת נכסים בהיקף של מאות מיליארדי דולרים, וממוקמת במקום ה-90 ברשימת פורצ’ן 500.

עם היוודע דבר הדרישה, פנה ארגון שורת הדין לחברה במכתב אזהרה שאם החברה תאמץ את ההחלטה, היא עוברת על חוקי מדינת ניו יורק ועל החוק הפדראלי בארה”ב האוסרים חרם על ישות משפטית ממדינה ידידותית לארה”ב, וכי החברה מסתכנת בתביעה משפטית.

ארגון שורת הדין הבהיר, כי במידה והחברה תקבל החלטה להחרים את ישראל, החברה תתבע הן בבית המשפט המדינתי והן בבית המשפט הפדרלי. הארגון דרש כי הדרישה לא תועלה כלל להצבעה בפני  בעלי המניות.חברת TIAA-CREF פנתה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) בבקשה לאפשר לה לא להעלות את הדרישה להצבעה בקרב בעלי המניות שלה, על אף תקנון החברה, עקב התוכן האנטי ישראלי שבדרישה.

בשבוע שעבר פנה ארגון שורת הדין גם הוא לרשות הניירות הערך האמריקאית, והביע את דאגתו מהדרישה להפסקת השקעותיה בישראל ועל האופי האנטישמי של הדרישה. בעקבות כך הסכימה רשות ניירות הערך האמריקאית לאשר לחברת TIAA-CREF באופן חריג לפעול בניגוד לתקנון ולא להעלות את הדרישה להצבעה באסיפת בעלי המניות שלה.

“מדובר בניצחון אדיר”, אומרת יו”ר ארגון שורת הדין, עו”ד ניצנה דרשן-לייטנר, “חברת TIAA-CREF הבינה שתנועת ה-BDS  מנסה להשתמש בה כבמה וכהישג במאבק הפוליטי שהיא מנהלת כנגד ישראל. בניגוד להתנהלות ב-2009 שם היא נכנעה ללחצים הפוליטיים והפסיקה את השקעותיה באפריקה ישראל, הפעם TIAA-CREF השתמשה בכל הכלים העומדים לרשותה כדי שלא תיפול קורבן לניצול תקנונה לצרכים פוליטיים. מעבר לכך, רשות הניירות האמריקאית ראתה כי מדובר בדרישה שהיא אינה חוקתית המהווה אפליה של אזרחי מדינה ידידותית לארה”ב, והסכימה לאפשר לTIAA-CREF לא להעלות את הדרישה להצבעה בפני בעלי המניות”.

ארגון שורת הדין הוא הארגון המוביל את המאבק המשפטי האזרחי נגד ארגוני טרור, מדינות תומכות טרור ונגד אנטישמיות. הארגון הוקם בדצמבר 2002 על ידי עורכת הדין ניצנה דרשן-לייטנר העומדת בראש הארגון.